Valmentajien toimenkuvat

•Joukkueen päävalmentajalla on yleisvastuu joukkueen toiminnasta

•Sisäinen ja ulkoinen viestintä yhdessä joukkueenjohtajan kanssa

•Säännöllinen kouluttautuminen ja osaamisen kehittäminen

•Kausi–ja kuukausisuunnitelman laatiminen joukkueelle sekä talousarvion laatiminen joukkueenjohtajan (rahastonhoitajan) kanssa.

•Harjoitusten sisällön suunnittelu, toteutus ja toimiminen seuran valmennuslinjan mukaisesti

•Joukkueen tavoitteiden asettaminen yhdessä joukkueen kanssa

•Pelaajien kehittymisen seuranta

•Kannustavan ja inspiroivan ilmapiirin luominen

Valmentajien osaamisalueet

•Valmentajien osaamisalueisiin olisi hyvä kuulua mm. seuraavia asioita:

•Erinomainen organisointikyky

•Taidon opettaminen ja osaamisen edistäminen. (Tekninen, taktinen, fyysinen ja henkinen)

•Suullinen ja kirjallinen kommunikointikyky sekä IT-osaaminen

Kyky sitouttaa sekä kannustaa muita joukkueen toimihenkilöitä ja vanhempia

Toivalan Urheilijat ry

Vallantie 19

70900 Toivala

y-tunnus 0214905-2

tou.toivala@gmail.com